Váš spolehlivý partner pro informační technologie

To, co nás spojuje s budoucností je vize. A my chceme, aby se vaše vize stala skutečností. Pomůžeme na cestě k vaší digitální budoucnosti. Efektivně, spolehlivě a bezpečně.

Kybernetická bezpečnost a SOC365

Kybernetická bezpečnost
Daco_2698275

Podnikové systémy

Infrastruktura a distribuce

Podnikové systémy

Co vám garantujeme?

Rádi bychom, abyste vlastní IT chápali jako příležitost. Díky našim zkušenostem, týmu odborníků a unikátní kyberbezpečnostní službě SOC365 vám garantujeme špičková řešení vaší firemní ochrany, systémů a infrastruktury.

Portfolio našich řešení je skutečně široké a je založené na technologiích předních a renomovaných světových výrobců. Díky tomu vám můžeme zprostředkovat ty nejpokročilejší řešení na trhu v oblasti IT bezpečnosti, IT infrastruktury i podnikových systémů.

Na své IT nemusíte být sami. Naši odborníci vám rádi pomohou vyřešit potíže, které vaši firmu trápí. Navrhneme co nejlepší možné řešení, vždy podle vašich představ. Spolehlivě, efektivně a s důrazem na efektivní provoz.

Optimální řešení nemusí být vždy zjevné. Díky našim odborníkům, metodám a zkušenostem vám nabídneme vždy takové řešení vašeho IT, které vaše organizace skutečně potřebuje.

Případové studie

Slezská nemocnice v Opavě
Slezská nemocnice v Opavě je první moravskoslezská krajská nemocnice, která zajišťuje svoji kybernetickou ochranu v souladu s platnou legislativou prostřednictvím profesionálního bezpečnostního dohledového centra SOC365 (Security Operation Center).
číst více
Služby SOC365 v prostředí Českého statistického úřadu
Služby SOC jsou v tuto chvíli provozovány nad pěti informačními systémy ČSÚ a související infrastruktuře.
číst více
Sokolovská uhelná
Podporované řešení poskytuje podporu ve všech oblastech správy majetku a řízení údržby.
číst více
Bezpečnostní řešení Flowmon ve společnosti BONATRANS GROUP a.s.
Hlavním cílem a požadavkem bylo především monitorování datových toků a detekci anomálií, zvýšení zabezpečení dat a centralizovaný přehled o bezpečnostních a provozních problémech.
číst více
Nové služby pro technologické centrum Města Šumperka
Společnost VISITECH pro Město Šumperk zrealizovala veřejnou zakázku „Zvýšení výkonnosti, bezpečnosti a virtualizace HW a SW TC“.
číst více
Dodávka AP, včetně dodávky NEXUS. Dodávka Wi-Fi sítě. Dodávka IP telefonie.
Na rozrůstající se infrastrukturu a stále náročnější pracovní zátěž je nutné adekvátně reagovat.
číst více
Implementace DMS v První brněnská strojírna Velká Bíteš
Předmětem zakázky bylo zavedení DMS (Document Management System).
číst více
Kabeláže až pro 10G aplikace
Známý výrobce medových dortů MARLENKA řešil stavbu haly pro automatizovanou výrobu.
číst více
Nasazení Office 2013 v ZVVZ Group, a.s.
Po ukončení podpory produktů Microsoft Windows Exchange, Windows XP a Office 2003 stála společnost ZVVZ Group a.s. před rozhodnutím, jakým směrem se v oblasti softwarové politiky ubírat
číst více
KORNET: Řešení pro potřeby výrobní společnosti
Výrobní společnosti potřebují flexibilní a jednotné informační systémy, které dokážou reagovat na rychlé proměny výrobních procesů a jsou schopné usnadnit plánování, kalkulace i dohled.
číst více
Elektrárny Opatovice
Podporované řešení obsahuje moduly IBM Maximo Asset Management, Service Desk a Asset management pro IT.
číst více
Častá změna výrobních linek? Není problém!
Při výstavbě nového závodu v Trnavě na Slovensku byl vznesen požadavek na vybudování komplexní kabeláže.
číst více
První implementace Dynamics Online NAV v ČR
První brněnská strojírna Velká Bíteš řešila intranetový portál systémem naprogramovaným v PHP a práci s dokumenty filesystémovým úložištěm.
číst více
Řešení infrastruktury pro společnost LARS Chemie s.r.o.
Vzhledem k plánovanému rozšíření výroby o nové prostory a nasazení nového informačního systému se sběrem dat prostřednictvím čteček čárových kódů potřebovala společnost vyřešit několik problémů.
číst více
Dodávka strukturované kabeláže pro České vysoké učení v Praze
Všem požadavkům investora na technické řešení, ucelenost systému, záruky výrobce, jsme vyhověli dodávkou systému TE CONNECTIVITY – AMP NETCONNECT a ADC KRONE.
číst více
ARDO: Specifické potřeby a požadavky na jednotný informační systém
S nárůstem počtu pracovníků, rozšířením výroby a se změnou pracovních postupů a technologií se společnost ocitla před zásadní výzvou.
číst více
Dodávky materiálu pro I&C Energo a.s.
Zásadní problém spočíval v nedostupnosti certifikátů na odolnost proti hoření a slabá technická podpora.
číst více

Evropské fondy

Detekce anomálií a automatizace reakce na incidenty v netypických informačních systémech
Předmětem projektu je výzkum a vývoj nového softwarového řešení, jehož cílem budou automatizované detekce anomálií v nestandardních informačních systémech a automatizace reakčních mechanismů.
číst více
Vývoj vertikálního řešení pro potravinářský průmysl
Cílem projektu je vývoj vlastního SW řešení, zaměřeného na výrobní společnosti působící v potravinářském průmyslu. Řešení bude schopno nabídnout kombinaci specializovaných modulů pokrývající veškeré specifické potřeby výrobní potravinářské firmy.
číst více
Vývoj prototypu systému prediktivní údržby pro Průmysl 4.0 ve firmě ELEBRO CZ s.r.o.
Cílem projektu je vývoj nové technologie komponent pro Prediktivní údržbu strojů a zařízení v průmyslu a pro komplexní řešení prediktivní údržby v systémem SAP a MAXIMO.
číst více
Systém kybernetické bezpečnosti nové generace
Hlavním cílem je vývoj systému kybernetické bezpečnosti nové generace.
číst více
Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti VISITECH
Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců.
číst více
Operační program zaměstnanost
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti VISITECH a.s.
číst více
Vytvoření dohledového centra Visitech
Předmětem projektu je vytvoření vlastního Dohledového centra, které bude zajišťovat dohled nad ICT bezpečností u zákazníků.
číst více
Rozšíření dohledového centra Visitech
Rozšíření nově vybudovaného dohledového centra.
číst více
Vývoj vertikálního řešení pro strojírenský průmysl
Projektový záměr se týká vývoje vlastního softwarového řešení zaměřeného na výrobní společnosti působící ve strojírenském průmyslu.
číst více

Partneři

Kontakt

VISITECH a.s. je stabilní partner a odborník v oblasti kybernetické bezpečnosti a IT infrastruktury, informačních systémů a sítí firem a organizací. Jsme přední společností v oblasti skutečné kybernetické bezpečnosti.

info@visitech.cz
+420 538 700 880

Košinova 655/59
612 00 Brno

IČ: 255 43 415
DIČ: CZ 255 43 415

vedený u Krajského soudu v Brně oddíl B,
vložka 6323