Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti VISITECH

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců.

Evropský sociální fond

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Díky realizaci projektu bude ve společnosti nastaven komplexní systém vzdělávání pro její stávající zaměstnance i pro všechny nově příchozí pracovníky.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 37
Harmonogram: 03/2017 – 02/2019

Kontaktní osoba:
Ing. Ladislav Baloun
ladislav.baloun@visitech.cz

VISITECH a.s. 2021 © Všechna práva vyhrazena

Vectors by Vecteezy & Freepik.