Rozšíření dohledového centra Visitech

Rozšíření nově vybudovaného dohledového centra.

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
Program ICT a sdílené služby
PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“

Předmětem projektu je kapacitní rozšíření vlastního Dohledového centra, které bylo vybudováno v rámci předchozího projektu, spolufinancovaného z programu OP PIK, ICTss, I. výzva „Vytvoření dohledového centra Visitech“ a které zajišťuje dohled nad ICT bezpečností u svých zákazníků. Vznik tohoto centra logicky navázal na aktivity společnosti v oblasti implementace bezpečnostního software a HW do firem. Při těchto implementacích a následných customizačních úpravách u svých zákazníků pracovníci společnosti VISITECH zjistili, že pro IT specialisty zákazníků je problematika ICT bezpečnosti často velmi náročná, respektive u větších firem nároky na zajištění dohledu na bezpečnost ICT často přesahují stávající kapacitu ICT pracovníků (ICT oddělení). Jedná se o to, že kybernetická kriminalita je stále častější a její tvůrci jsou vynalézavější. Je tedy nutné sledovat trendy na trhu a přizpůsobovat míru zabezpečení rostoucí úrovni nebezpečí a v případě útoku okamžitě zasáhnout, aby nedošlo k nabourání do systému firem a následně k úniku citlivých dat (ať už se jedná o osobní údaje zákazníků nebo hodnotné know-how firmy).

Výstupy projektu:

  • Rozšíření nově vybudovaného dohledového centra
  • Vybavení novými technologiemi
  • Zdokonalený postup pro předcházení kybernetickým útokům
  • Vyškolený tým pro strategické řízení dohledového centra, který bude zajišťovat soulad činnosti centra s trendy na trhu nejen v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale i u používaných technologií
  • Vyškolený zásahový tým pro řešení kybernetických útoků a jejich analýzy
  • Vyškolený kontrolní tým vytvořený pro eliminaci kybernetických útoků a jejich řešení v první fázi
  • Vytvoření 10 nových pracovních pozic v oboru ICT
  • Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu

 

Doba trvání realizace projektu 02/2017 – 02/2020

Kontaktní osoba:
Ing. Ladislav Baloun, MBA
ladislav.baloun@visitech.cz

VISITECH a.s. 2021 © Všechna práva vyhrazena

Vectors by Vecteezy & Freepik.