Vývoj vertikálního řešení pro strojírenský průmysl

Projektový záměr se týká vývoje vlastního softwarového řešení zaměřeného na výrobní společnosti působící ve strojírenském průmyslu.

VÝVOJ VERTIKÁLNÍHO ŘEŠENÍ PRO STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL
OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Program ICT a sdílené služby PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“

Projektový záměr se týká vývoje vlastního softwarového řešení zaměřeného na výrobní společnosti působící ve strojírenském průmyslu. Toto řešení bude vytvořeno na moderní technologické platformě rozšířeného ERP systému Microsoft Dynamics ve formě nadstavby složené z několika specifických modulů.

Vývojem řešení pro strojírenské firmy reaguje společnost VISITECH na současný trend poskytovat řešení, která se soustředí na určitou skupinu zákazníků se stejnými specifickými potřebami. Vytvořením vlastního softwaru získá VISITECH začnou konkurenční výhodu oproti jiným společnostem, jelikož se bude soustředit na předem vymezenou klientelu, které bude moci nabídnout řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Konkurenční výhoda rozšířeného ERP systému bude v jeho funkcionalitách, které budou navrhovány a programovány s ohledem na normativní podmínky a potřeby budoucích zákazníků.

Plánovaný projekt je připraven na základě podrobného průzkumu potřeb strojírenského trhu a reaguje na stávající specifické, normativní i individuální požadavky firem působících v tomto oboru. Pro vlastní řešení softwaru pro firmy působící ve strojírenském průmyslu bylo zvoleno dvouvrstvé řešení celopodnikového informačního systému založeného na vzájemném propojení moderního ERP systému Microsoft Dynamics NAV a PMS systému na bázi MES, který zapouzdří procesy řízení výroby a jakosti včetně warehouse managementu podléhajícímu normativním požadavkům. Dvouvrstvá koncepce je nejčastěji používaným a nejefektivnějším způsobem řešení celopodnikového informačního systému v podnicích působících ve specializovaných odvětvích jako je např. strojírenství.

V rámci projektu budou vytvořeny dvě nové pracovní pozice.

Doba trvání realizace projektu 01/2018 – 02/2020.

Kontaktní osoba:
Ing. Ladislav Baloun, MBA
ladislav.baloun@visitech.cz

VISITECH a.s. 2021 © Všechna práva vyhrazena

Vectors by Vecteezy & Freepik.