Nové služby pro technologické centrum Města Šumperka

Společnost VISITECH pro Město Šumperk zrealizovala veřejnou zakázku „Zvýšení výkonnosti, bezpečnosti a virtualizace HW a SW TC“.

Město Šumperk
Zákazník

Město Šumperk

Odvětví

Státní správa a samospráva

V části HW infrastruktury se jednalo o dodávku a implementaci virtualizačního serveru včetně operačního systému, rozšíření paměti stávajících virtualizačních serverů, SW pro virtualizační infrastrukturu VDI diskového pole, tenkých klientů, LAN switchů, datového rozvaděče a záložního energetického systému – elektrocentrály.

Vyjádření zákazníka

Smyslem projektu bylo v návaznosti na pořízení nových městských agend zajistit zvýšení výkonnosti a dostupnosti služeb technologického centra vybudovaného v rámci předchozí výzvy IOP č. 6. Jedná se zejména o zabezpečení proti živelným pohromám a jiným katastrofám (požáru, povodním atd.) a zvýšení dostupnosti technologického centra posílením HW i SW v geograficky oddělené lokalitě. Součástí plnění smlouvy je rovněž zajištění servisní podpory provozu po dobu dalších 5 let. Lidé z VISITECHu nás přesvědčili, že takové zakázky jsou pro ně rutinní záležitostí, vše proběhlo hladce bez komplikací a dílo bylo dokončené před požadovaným termínem.

ing. Pavel Kouřil
vedoucí oddělení informatiky Městského úřadu Šumperk

VISITECH a.s. 2021 © Všechna práva vyhrazena

Vectors by Vecteezy & Freepik.