Detekce anomálií a automatizace reakce na incidenty v netypických informačních systémech

Předmětem projektu je výzkum a vývoj nového softwarového řešení, jehož cílem budou automatizované detekce anomálií v nestandardních informačních systémech a automatizace reakčních mechanismů.

Spolufinancováno Evropskou unií

Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

V projektu bude využito nejmodernějších prvků umělé inteligence, zejména pak metod strojového učení a jejich evaluace v rámci širokého spektra nestandartních informačních systémů. Součástí řešení bude také automatizace reakčních mechanismů. Bezpečnost netypických informačních systémů, které jsou vyvíjeny individuálně (na míru společnosti), je v současné době převážně řešena na perimetru datové sítě. Tento přístup řešení kybernetické bezpečnosti nepředpokládá, že je útočník schopen perimetrem proniknout a napáchat škody uvnitř infrastruktury.

Partnery projektu budou výzkumná organizace Vysoká škola ekonomická v Praze a podnikatelský subjekt ELEBRO CZ. Konsorcium je tak vhodně rozšířeno o odborníky na oblasti strojového učení a implementace pokročilých systémů, a doplní relevantní know-how a zkušenosti řešitelského týmu. V rámci řešitelského týmu figuruje 5 akademických pracovníků z řad Vysoké školy ekonomické v Praze,
a 6 odborníků z řad společnosti ELEBRO CZ.

VISITECH a.s. 2021 © Všechna práva vyhrazena

Vectors by Vecteezy & Freepik.