Sokolovská uhelná

Podporované řešení poskytuje podporu ve všech oblastech správy majetku a řízení údržby.

Sokolovská uhelná
Zákazník

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Odvětví

Energetika

Sokolovská uhelná je jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností. Hlavními výrobky společnosti jsou elektrická energie, uhlí a teplo. Ročně firma vyrobí kolem 3 500 GWh elektrické energie a vytěží kolem 6,5 milionů tun hnědého uhlí.

Podporované řešení poskytuje podporu ve všech oblastech správy majetku a řízení údržby:

  • Evidence a kategorizace výrobního zařízení
  • Správa materiálu a náhradních dílů
  • Plánování údržbářských zásahů s ohledem na časové požadavky, kapacitní možnosti a optimalizaci nákladů
  • Řízení lidských zdrojů
  • Evidence a podpora spolupráce s externími dodavateli
  • Řízení kompletního procesu údržbářského zásahu (nahlášení požadavku na údržbu, vystavení pracovního příkazu, přiřazení kapacit pracovnímu příkazu, sledování průběhu pracovního příkazu, ukončení a vyhodnocení pracovního příkazu)
  • Reporting

Řešení je integrované s řadou dalších informačních systémů (účetnictví, personalistika a mzdy, MTZ, výrobní IS, docházka), podporuje interní procesy zákazníka v oblasti správy majetku a řízení jeho údržby a pomáhá mu optimalizovat náklady na údržbu. Systém používá více než 120 aktivních uživatelů a požadavky na služby může zadávat kdokoliv z 3.500 zaměstnanců.

 

VISITECH a.s. 2021 © Všechna práva vyhrazena

Vectors by Vecteezy & Freepik.