Vytvoření dohledového centra Visitech

Předmětem projektu je vytvoření vlastního Dohledového centra, které bude zajišťovat dohled nad ICT bezpečností u zákazníků.

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE
Program ICT a sdílené služby
PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních
a komunikačních technologií“

Výzva I

Předmětem projektu je vytvoření vlastního Dohledového centra, které bude zajišťovat dohled nad ICT bezpečností u zákazníků. Vznik tohoto centra logicky navazuje na aktivity společnosti v oblasti implementace bezpečnostního software a HW do firem. Při těchto implementacích a následných customizačních úpravách pracovníci společnosti zjistili, že pro IT specialisty zákazníků je problematika ICT bezpečnosti často velmi náročná, respektive u větších firem nároky na zajištění dohledu na bezpečnost ICT často přesahují stávající kapacitu ICT pracovníků (ICT oddělení). Jedná se o to, že kybernetická kriminalita je stále častější a její tvůrci jsou vynalézavější. Je tedy nutné sledovat trendy na trhu a přizpůsobovat míru zabezpečení rostoucí úrovni nebezpečí a v případě útoku okamžitě zasáhnout, aby nedošlo k nabourání do systému firem a následně k úniku citlivých dat (ať už se jedná o osobní údaje zákazníků nebo hodnotné know-how firmy).
Impulsem pro předkládaný projekt byla skutečnost, že aktivity společnosti Visitech zaměřené na dohled nad ICT bezpečností stále narůstají (hlavně s ohledem na nutnost sledování trendů na trhu), přičemž stávající zaměstnanci společnosti již nejsou schopni tuto činnost plně zajišťovat ve stávající ne zcela systematizované podobě. Jedná se totiž o velmi specifickou a technicky i znalostně náročnou problematiku. Proto je logickým cílem předkládaného projektu vytvoření nového Dohledového centra, které systematický strukturalizovaný dohled nad ICT bezpečností zákazníků bude schopné zajistit.

Díky projektu dojde také k nárůstu počtu zaměstnanců o 11 nových kvalifikovaných pracovníků, kteří také přispějí k růstu společnosti a upevnění její pozice na trhu.

Doba trvání realizace projektu 01/2017 – 12/2018

Kontaktní osoba:
Ing. Ladislav Baloun
ladislav.baloun@visitech.cz

VISITECH a.s. 2021 © Všechna práva vyhrazena

Vectors by Vecteezy & Freepik.