Vývoj prototypu systému prediktivní údržby pro Průmysl 4.0 ve firmě ELEBRO CZ s.r.o.

Cílem projektu je vývoj nové technologie komponent pro Prediktivní údržbu strojů a zařízení v průmyslu a pro komplexní řešení prediktivní údržby v systémem SAP a MAXIMO.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Společnost VISITECH a.s. se podílí na realizaci projektu vývoje nové technologie komponent pro Prediktivní údržbu strojů a zařízení v průmyslu. Projekt se skládá z části průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, které jsou z hlediska technologického provedení vysoce náročné. Projekt bude plně realizován jako VaV projekt v účinné spolupráci společností ELEBRO CZ s.r.o., RANKENEN a.s. a VISITECH a.s. pro komplexní řešení prediktivní údržby v systémem SAP a MAXIMO. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

VISITECH a.s. 2021 © Všechna práva vyhrazena

Vectors by Vecteezy & Freepik.