KORNET: Řešení pro potřeby výrobní společnosti

Výrobní společnosti potřebují flexibilní a jednotné informační systémy, které dokážou reagovat na rychlé proměny výrobních procesů a jsou schopné usnadnit plánování, kalkulace i dohled.

Zákazník

KORNET s.r.o.

Odvětví

Automobily

KORNET s.r.o. je výrobní společnost sídlící v Kraslicích a působí v automobilovém průmyslu. Vedle výroby poskytuje KORNET i služby – od zajištění vstupních materiálů až po montáž komponent.

Požadavky na nový informační systém

Společnost KORNET v důsledku používání starého informačního sytému dostala do situace, kdy jí pro další směrování a plánování chyběly nástroje umožňující sledovat firemní procesy a vyhodnocovat jejich průběh. Pro další efektivní působení společnosti a její budoucí rozvoj bylo zapotřebí nasadit takové řešení, které by specifickému provozu výrobní společnosti plně vyhovovalo.
Bylo nezbytné zavést nástroje pro jednoduché pořizování a aktualizace kusovníků a technologických postupů. Důraz byl kladen také na dynamické plánování výrobních zakázek a možnost rychlé reakce na změny. Požadováno bylo rovněž propojení prodeje, nákupu a výroby, možnost kalkulace nákladů na pracovní a strojní střediska a evidence kooperace i nářadí (včetně evidence spotřeby nářadí na zakázky). Současně bylo nutné usnadnit zadávání výroby podle uzavřených kontraktů, zadávání nákupu dle požadavků výroby – MRP. Pro další efektivní plánování byl požadován on-line dohled nad všemi finančními toky a nástroj pro jednoduché sledování ziskovosti zakázek, výrobků, sortimentu, středisek a zákazníků.

Řešení na míru společnosti VISITECH

Řešení postavil VISITECH nad produkty Microsoft Dynamics NAV a Microsoft SharePoint. Do výsledného komplexního řešení byly zahrnuty moduly pro konsignační sklady, vizualizaci výroby včetně vyhodnocení skutečného provozu strojů, evidenci měřidel, plán a průběh jejich kalibrací, evidenci přípravků a jejich kontrol, evidenci zařízení a jejich údržby nebo BI analýzy.

Přínos nového řešení

Díky implementovanému řešení může společnost KORNET dynamicky plánovat výrobu, čímž došlo k úspoře nákladů. Operativní vytěžování kapacit jednotlivých pracovišť přispělo k efektivnímu rozložení práce. Provázanost prodeje, nákupu a výroby zajistila včasné dodávky zákazníkovi v požadovaných termínech. Společnost tak může poskytovat zákazníkům detailní informace o tom, kdy bude zakázka vyrobena a vyexpedována. Už při jednání u zákazníka jsou díky novým nástrojům obchodníci schopni stanovit kalkulaci a předběžný termín dodání výrobku. Přibyla též možnost rozpouštění nepřímých nákladů na pracoviště, čímž došlo k zpřesnění kalkulace výrobku, a tím je zajištěna přesnější a konkurenceschopnější cena pro zákazníka. K dispozici je zároveň evidence nářadí a promítnutí jeho spotřeby do kalkulace výrobku. Usnadněno bylo také vyhodnocování ziskovosti jednotlivých výrobků a sortimentu, což se pozitivně projevilo na hospodářském výsledku společnosti.

Vyjádření zákazníka

„Nový informační systém nám přinesl přehled o firemních procesech, o jejich průběhu, předpokládaném dokončení, nákladech a výnosech. V konečném důsledku nám šetří peníze.“

Ing. Miloš Ptáček
vlastník a ředitel společnosti KORNET.

VISITECH a.s. 2021 © Všechna práva vyhrazena

Vectors by Vecteezy & Freepik.