Blog

EÚ

Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti VISITECH

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti.
Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců
a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.