Útoky na české organizace v posledním měsíci roku 2022 dle SOC365

Kybernetické útoky jsou stále intenzivnější a zabezpečení dat i sítí je dnes pro obchodní subjekty ze všech segmentů klíčové.

16. 1. 2023

Každá organizace aktivně řeší, jak zajistit co nejspolehlivější ochranu svých aktiv včetně dat. Níže uvedené statistiky dokazují, jak služby SOC365 pomáhají monitorovat datové toky svých klientů a předcházet tak nebezpečným incidentům.

V prosinci 2022 bylo týmem SOC365 zpracováno téměř 65 miliard datových toků. To představuje meziměsíční pokles o šest procent. Přes menší množství analyzovaných datových toků přibylo logových zpráv, a to o 1,4 % na 29,4 miliardy.

Počet bezpečnostních hlášení klesl o 33 na konečných 202. Počet zaznamenaných bezpečnostních incidentů v měsíci klesl na šest (což je o dva méně než v listopadu). Přestože se počet bezpečnostních hlášení i incidentů snížil, sofistikovanost samotných útoků, a tedy i riziko pro organizace, zůstalo nadále vysoké.

Poslední graf ukazuje, že 88,5 % analyzovaných hlášení bylo vyhodnoceno s nízkým rizikem. To znamená, že více než 11 % hlášení bylo vyhodnoceno jako rizikových. V posledním měsíci roku 2022 tak v tomto ohledu došlo k nárůstu.

Z výše uvedených statistik je tedy patrné, že veškeré podezřelé aktivity je potřeba důsledně prověřovat odborníky, a tím zamezit vážnému incidentu, jako jsou únik či ztráta dat nebo ochromení celé firemní sítě.

VISITECH a.s. 2021 © Všechna práva vyhrazena

Vectors by Vecteezy & Freepik.