Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti VISITECH

Název projektuKomplexní podnikové vzdělávání ve společnosti VISITECH
Číslo projektuCZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004498
Evropský sociální fond

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti.
Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců
a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Díky realizaci projektu bude ve společnosti nastaven komplexní systém
vzdělávání pro její stávající zaměstnance i pro všechny nově příchozí pracovníky.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 37
Harmonogram: 03/2017 – 02/2019

Kontaktní osoba:
Ing. Ladislav Baloun
ladislav.baloun@visitech.cz