Právní aspekty kybernetické bezpečnosti: Zákony a regulace

Jste dostatečně obeznámeni s právními aspekty kybernetické bezpečnosti, abyste se vyhnuli právním problémům a zajistili ochranu svých dat a systémů?

15. 5. 2024

Zákon o kybernetické bezpečnosti

V České republice je hlavním právním předpisem v oblasti kybernetické bezpečnosti Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Tento zákon ukládá povinnosti subjektům kritické informační infrastruktury, základním službám a digitálním službám, aby přijaly opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti. Mezi klíčové požadavky patří:

 • Zavedení bezpečnostních opatření:
  Subjekty musí implementovat technická a organizační opatření k ochraně svých systémů a sítí.
 • Hlášení incidentů:
  Povinnost hlásit kybernetické incidenty Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
 • Pravidelné audity a testy:
  Provádění pravidelných auditů a testování bezpečnostních opatření.

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nařízení Evropské unie GDPR (General Data Protection Regulation), které vstoupilo v platnost 25. května 2018, je zásadní pro ochranu osobních údajů. GDPR se týká všech organizací, které zpracovávají osobní údaje občanů EU, a stanoví přísné požadavky na ochranu těchto údajů. Klíčové aspekty zahrnují:

 • Práva subjektů údajů:
  Jednotlivci mají právo na přístup ke svým údajům, právo na opravu, výmaz a přenositelnost údajů.
 • Bezpečnostní opatření:
  Organizace musí přijmout technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem a zpracováním.
 • Hlášení úniků dat:
  Povinnost hlásit úniky osobních údajů do 72 hodin Úřadu pro ochranu osobních údajů a v některých případech také postiženým jednotlivců

NIS2 – Směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů

Směrnice NIS2 (Network and Information Security Directive), kterou nedávno přijala Evropská unie, posiluje stávající rámec kybernetické bezpečnosti a rozšiřuje jeho působnost na více sektorů. Cílem směrnice je zvýšit odolnost a schopnost reagovat na kybernetické incidenty v celé EU. Klíčové prvky zahrnují:

 • Rozšířená působnost:
  NIS2 se vztahuje na více sektorů, včetně energetiky, dopravy, zdravotnictví a finančních služeb.
 • Přísnější požadavky na hlášení:
  Organizace musí hlásit kybernetické incidenty, které mají významný dopad na poskytování služeb.
 • Koordinace a spolupráce:
  Zvýšený důraz na spolupráci mezi členskými státy EU a sdílení informací o hrozbách a incidentech.

Povinnosti firem a jednotlivců

Firmy a jednotlivci mají různé povinnosti v rámci právních předpisů týkajících se kybernetické bezpečnosti. Mezi hlavní povinnosti patří:

 • Implementace bezpečnostních opatření:
  Zavedení vhodných technických a organizačních opatření k ochraně systémů a dat.
 • Vzdělávání a školení:
  Pravidelné školení zaměstnanců o kybernetické bezpečnosti a ochraně údajů.
 • Hlášení incidentů:
  Včasné hlášení kybernetických incidentů příslušným orgánům a postiženým jednotlivcům.
 • Zpracování a ochrana osobních údajů:
  Dodržování předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, včetně GDPR.

Závěr

Kybernetická bezpečnost je komplexní oblast, která vyžaduje nejen technická řešení, ale také znalost a dodržování právních předpisů. Firmy a jednotlivci musí být obeznámeni s relevantními zákony a regulacemi, aby zajistili bezpečnost svých systémů a ochranu osobních údajů. Dodržováním těchto právních požadavků mohou minimalizovat riziko kybernetických útoků a právních problémů.

VISITECH a.s. 2021 © Všechna práva vyhrazena

Vectors by Vecteezy & Freepik.