Kybernetická bezpečnost v průmyslovém prostředí

Chráníte svou výrobní infrastrukturu? Kybernetická bezpečnost v průmyslovém prostředí je zásadní pro ochranu výrobních procesů a kritické infrastruktury. Zjistěte rizika a opatření k jejich minimalizaci.

12. 6. 2024

Rizika v průmyslovém prostředí

 1. Útoky na průmyslové řídicí systémy (ICS):
  • Tyto systémy řídí klíčové procesy ve výrobě a jsou často cílem útoků, které mohou narušit výrobní procesy a způsobit finanční ztráty. Mimo jiné mohou získat citlivé informace nebo úmyslně narušit výrobní procesy s cílem způsobit škody nebo konkurenční výhodu.
 2. Starší systémy:
  • Mnoho průmyslových zařízení používá starší verze softwaru. Aktualizace softwaru může být komplikovaná kvůli kompatibilitě s jinými systémy a vysokým nákladům na modernizaci. Systémy, které nejsou pravidelně aktualizovány, jsou více zranitelné vůči hrozbám, co může způsobit větší finanční ztrátu jako jsou výše uvedené náklady na modernizaci.
 3. Nedostatečná segmentace sítě:
  • Slabé oddělení výrobních sítí od podnikových sítí může umožnit snadné šíření útoků. Útočníci mohou využít propojení sítí k šíření malwaru nebo provádění dalších škodlivých aktivit.

Jak se chránit

 1. Aktualizace a záplaty:
  • Pravidelně aktualizujte software a firmware na průmyslových zařízeních, aby byly chráněny proti známým zranitelnostem. Za zvážení také stojí nasazení systémů pro automatickou distribuci záplat a aktualizací.
 2. Síťová segmentace:
  • Oddělte výrobní sítě od podnikových sítí a používejte firewally pro kontrolu přístupu mezi nimi. Vytvořte různé bezpečnostní zóny pro různé části výrobního prostředí a uplatňujte pravidla přístupu podle potřeby.
 3. Monitorování a detekce:
  • Implementujte systémy pro monitorování sítě a detekci anomálií, které mohou indikovat kybernetické útoky nebo neobvyklé aktivity. Pravidelně analyzujte síťový provoz a logy, abyste identifikovali potenciální hrozby a reagovali na ně včas.
 4. Školení zaměstnanců:
  • Školte zaměstnance o bezpečnostních hrozbách a osvědčených postupech. Provádějte simulované útoky a testy, aby zaměstnanci získali praktické zkušenosti a byli lépe připraveni na reálné situace.
 5. Incident response plán:
  • Vytvořte a pravidelně testujte plán reakce na incidenty, aby byla zajištěna rychlá a efektivní reakce na kybernetické útoky. Zajistěte, aby všichni relevantní zaměstnanci věděli, jak reagovat na incidenty a jak spolupracovat při řešení krizových situací.

Závěr

Kybernetická bezpečnost v průmyslovém prostředí je kritická pro ochranu výrobních procesů a infrastruktury. Implementace vhodných bezpečnostních opatření může výrazně snížit rizika a zajistit kontinuitu provozu. Pro více informací a odbornou pomoc se můžete obrátit na naše specialisty ze Security Operations Centra - SOC365.

VISITECH a.s. 2021 © Všechna práva vyhrazena

Vectors by Vecteezy & Freepik.