Bezpečnost v herním průmyslu

Nejčastější kybernetické hrozby a praktická řešení pro jejich minimalizaci

10. 7. 2024

Herní průmysl je dynamické a neustále rostoucí odvětví, které každoročně přitahuje miliony hráčů po celém světě. S tímto růstem však přicházejí i specifické kybernetické hrozby, které mohou ohrozit nejen hráče, ale i samotné vývojáře her. Zabezpečení herního prostředí je proto klíčové pro ochranu citlivých údajů, zajištění plynulého chodu her a udržení důvěry hráčů.

Kybernetické hrozby v herním průmyslu

 1. Útoky na herní servery
  • DDoS útoky: Distribuované denial-of-service (DDoS) útoky jsou jedním z nejčastějších způsobů, jak mohou útočníci narušit provoz herních serverů. Tyto útoky zahrnují zahlcení serveru obrovským množstvím falešného provozu, což může vést k jeho přetížení a následné nedostupnosti pro hráče. Výpadky serverů mohou značně narušit herní zážitek a způsobit frustraci mezi hráči.
 2. Kradení účtů
  • Hacking účtů: Herní účty jsou často terčem hackerů, kteří se snaží získat přístup k osobním údajům, finančním informacím nebo virtuálnímu majetku hráčů. Krádeže účtů mohou mít vážné následky, včetně ztráty cenných virtuálních předmětů nebo finančních prostředků. Útočníci často využívají phishing, brute force útoky nebo malware k získání přístupových údajů.
 3. Malware v herních modifikacích
  • Infikované modifikace: Herní komunita často vytváří a sdílí modifikace (mody), které mohou vylepšit nebo změnit herní zážitek. Nicméně stahování modifikací z neověřených zdrojů může vést k infekci malwarem. Tento malware může poškozovat herní systémy, krást citlivé údaje nebo umožnit útočníkům převzít kontrolu nad počítačem.

Jak se chránit

 1. Dvoufaktorová autentifikace (2FA)
  • Zvýšení bezpečnosti účtů: Povolit 2FA na herních účtech je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit bezpečnost. Tato metoda vyžaduje kromě hesla i druhý faktor, například SMS kód nebo autentifikační aplikaci. Tím se výrazně snižuje riziko neoprávněného přístupu k účtu, i když je heslo kompromitováno.
 2. Bezpečné stahování
  • Ověřené zdroje: Hry a modifikace by měly být stahovány pouze z oficiálních a ověřených zdrojů. Vývojáři her a oficiální distribuční platformy provádějí kontroly, aby zajistili, že jejich obsah neobsahuje malware. Stahování z neoficiálních nebo neověřených zdrojů může vést k infekci malwarem nebo jiným škodlivým softwarem.
 3. Monitorování serverů
  • Pravidelné monitorování: Pravidelné monitorování herních serverů a rychlá reakce na podezřelé aktivity jsou klíčové pro udržení bezpečnosti. Proaktivní přístup k detekci a reakci na útoky může zabránit výpadkům a minimalizovat škody. Využívání bezpečnostních nástrojů, jako jsou systémy pro detekci narušení (IDS) a systémy prevence narušení (IPS), může výrazně zvýšit schopnost rychle identifikovat a reagovat na hrozby.
 4. Osvěta hráčů
  • Informování hráčů: Informovat hráče o bezpečnostních opatřeních a jak chránit své účty je zásadní. Edukace hráčů o rizicích spojených s kybernetickými hrozbami a jak se jim vyhnout může výrazně snížit počet úspěšných útoků. Hráči by měli být informováni o důležitosti silných hesel, bezpečného stahování a pravidelného aktualizování svého softwaru.
 5. Šifrování dat
  • Ochrana citlivých údajů: Použití šifrování k ochraně osobních a finančních údajů hráčů je nezbytné. Šifrování zajišťuje, že data jsou při přenosu i uložení chráněna před neoprávněným přístupem. Vývojáři by měli implementovat robustní šifrovací protokoly pro všechny citlivé informace, aby zajistili jejich bezpečnost.

Závěr

Bezpečnost v herním průmyslu je klíčová pro ochranu hráčů i vývojářů. Implementace uvedených opatření může výrazně snížit rizika a zajistit bezpečné a příjemné herní prostředí. Vzhledem k neustále se vyvíjejícím hrozbám je důležité, aby herní průmysl zůstal proaktivní a neustále zlepšoval své bezpečnostní postupy. Udržením vysoké úrovně bezpečnosti můžeme zajistit, že herní zážitky budou pozitivní a bezpečné pro všechny zúčastněné.

VISITECH a.s. 2021 © Všechna práva vyhrazena

Vectors by Vecteezy & Freepik.