Upgrade virtuálních serverů pro ZVVZ a.s.

ZVVZ
ZákazníkZVVZ a.s.
OdvětvíVzduchotechnika
,

Popis

Společnost VISITECH se zúčastnila výběrového řízení na dodavatele „Upgrade virtuálních serverů“ pro ZVVZ a.s. a v posledním měsíci letošního roku realizovala částečnou dodávku a instalaci nových diskových polí, které jsou začleněny do stávajícího řešení. Obměna polí byla realizována spolu s doplněním celého řešení o UPS, dokoupení ročních podpor na stávající hardware a podpor pro virtualizační a zálohovací software.

Vyjádření zákazníka

„Stávající stav řešení již nebyl vyhovující především s ohledem na nedostatek místa na diskových polích a rovněž z hlediska servisu jak hardware, kdy většina zařízení je starší 5 let, tak software. V rámci této části dodávky jsme chtěli vyřešit i záložní napájení serverovny. Zvolili jsme postupnou obnovu celé infrastruktury na technologiích Hewlett-Packard, VMware, VRanger a společnost VISITECH, jejíž pracovníci mají s obdobnými zakázkami obrovské zkušenosti. Díky tomu byla celá instalace perfektně připravená, proběhla velmi rychle, bezchybně a bez citelných výpadků“, říká ing. Pavel Kabát, ICT Manager společnosti ZVVZ.