SYSTÉM KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NOVÉ GENERACE

Číslo projektuCZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015560
Evropský fond pro regionální rozvoj

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE
Výzva VI

Projekt Systém kybernetické bezpečnosti nové generace navazuje na dosavadní vývojovou a inovační činnost společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a jeho hlavním cílem je vývoj systému kybernetické bezpečnosti nové generace, konkrétně unikátního vlastního SIEM systému pro sledování a hlášení bezpečnostních hrozeb a senzorické jednotky, která bude fyzicky u zákazníka zajišťovat základní analýzu datových toků a informací o softwarové a hardwarové infrastruktuře zákazníka.
Oba tyto produkty, které budou výstupy projektu v podobě prototypu a softwaru, představují absolutně nové řešení v podobě, která na trhu není, a to ani ve světovém měřítku. V současné době není k dispozici SIEM systém, který by uměl využívat strojové učení pro přizpůsobení určitému tržnímu subjektu, a není k dispozici ani žádné hardwarové zařízení podobné nové senzorické jednotce, která zajistí významnou automatizaci a robotizaci auditu ICT u zákazníků.

Partnerem projektu je Vysoká škola ekonomická, konkrétně její detašované pracoviště v Jindřichově Hradci. 

Společně bude v rámci projektu vytvořeno 11 pracovních pozic.  

 

Doba trvání realizace projektu 01/2019 – 12/2022

Kontaktní osoba:
Ing. Jitka Sládková, Ph.D.
jitka.sladkova@visitech.cz