Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. – Podpora provozu a rozvoj informačního systému údržby na platformě IBM Maximo Asset Management

ZákazníkSokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
OdvětvíEnergetika

Popis

Sokolovská uhelná je jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností. Hlavními výrobky společnosti jsou elektrická energie, uhlí a teplo. Ročně firma vyrobí kolem 3 500 GWh elektrické energie a vytěží kolem 6,5 milionů tun hnědého uhlí.

Podporované řešení poskytuje podporu ve všech oblastech správy majetku a řízení údržby:
• Evidence a kategorizace výrobního zařízení
• Správa materiálu a náhradních dílů
• Plánování údržbářských zásahů s ohledem na časové požadavky, kapacitní možnosti a optimalizaci nákladů
• Řízení lidských zdrojů
• Evidence a podpora spolupráce s externími dodavateli
• Řízení kompletního procesu údržbářského zásahu (nahlášení požadavku na údržbu, vystavení pracovního příkazu, přiřazení kapacit pracovnímu příkazu, sledování průběhu pracovního příkazu, ukončení a vyhodnocení pracovního příkazu)
• Reporting

Řešení je integrované s řadou dalších informačních systémů (účetnictví, personalistika a mzdy, MTZ, výrobní IS, docházka), podporuje interní procesy zákazníka v oblasti správy majetku a řízení jeho údržby a pomáhá mu optimalizovat náklady na údržbu. Systém používá více než 120 aktivních uživatelů a požadavky na služby může zadávat kdokoliv z 3.500 zaměstnanců.