První implementace Dynamics Online NAV v ČR

INTERTECH plus
ZákazníkINTERTECH PLUS s.r.o.
,

Popis

Společnost VISITECH a.s. vstoupila do nového roku zahájením implementace informačního systému Dynamics Online NAV pro společnost INTERTECH PLUS s.r.o.

Systém Dynamics Online NAV je cloudová služba podnikového informačního systému na platformě Microsoft Dynamics NAV. Tento systém ve své standardní přednastavené podobě nabízí plnohodnotné komplexní funkce pro správu financí, evidenci majetku, řízení nákupních a prodejních procesů a řízení zásob (skladových operací). Rozšíření o základní manažerské nástroje v podobě přednastavených sestav a analýz poskytuje majitelům a managementu firem komfortní přehled a o stavu a hospodaření firmy. Dynamics Online NAV je vhodný zejména pro malé či střední obchodní firmy, nebo účetní společnosti. Systém je však připraven i pro využití pro projektově založené a výrobní společnosti. V takovém případě je však nutné upravit standardní přednastavenou aplikaci zákazníkovi „na míru”.

Hlavními výhodami a v tomto případě i důvody, proč si společnost INTERTECH PLUS s.r.o. tento systém vybrala, jsou:

   • Pozitivní dopad do financí firmy – není třeba vlastní HW vybavení – společně s uživatelskými přístupy získáváte odpovídající rozsah nutného HW vybavení pro provoz systému
   • Bohatá standardní funkcionalita – v základní podobě je systém již přednastaven
   • Rychlost spuštění služby – díky přednastavené funkcionalitě doplněné o zvyklosti české legislativy je možné systém spustit během několika dnů
   • Přístup odkudkoliv – systém nabízí možnost spuštění i formou webového přístupu
   • Schopnost reakce na růst – předností je možnost rychle reagovat na růst společnosti a rozšířit systém o další uživatele, funkcionality a výpočetního výkonu na měsíční bázi
   • Dostupnost a bezpečnost – provozovatel služby ručí za mnohonásobně vyšší úroveň zabezpečení dat v porovnání s vlastní infrastrukturou v „běžné” firmě
   • Provázanost s produkty Microsoft – vysoký uživatelský komfort při integraci na Office

Případová studie od společnosti Microsoft, ke stažení zde:

Vyjádření zákazníka

„Smyslem projektu bylo v návaznosti na pořízení nových městských agend zajistit zvýšení výkonnosti a dostupnosti služeb technologického centra vybudovaného v rámci předchozí výzvy IOP č. 6. Jedná se zejména o zabezpečení proti živelným pohromám a jiným katastrofám (požáru, povodním atd.) a zvýšení dostupnosti technologického centra posílením HW i SW v geograficky oddělené lokalitě. Součástí plnění smlouvy je rovněž zajištění servisní podpory provozu po dobu dalších 5 let. Lidé z VISITECHu nás přesvědčili, že takové zakázky jsou pro ně rutinní záležitostí, vše proběhlo hladce bez komplikací a dílo bylo dokončené před požadovaným termínem“

ing. Pavel Kouřil, vedoucí oddělení informatiky Městského úřadu Šumperk.