Implementace DMS (Elektronické řízení dokumentů) v První brněnská strojírna Velká Bíteš

PBS Velká Bíteš
ZákazníkPrvní brněnská strojírna Velká Bíteš
OdvětvíStrojnictví
,

Popis

První brněnská strojírna Velká Bíteš řešila intranetový portál systémem naprogramovaným v PHP a práci s dokumenty filesystémovým úložištěm. Tento systém neobsahoval strukturovaná data o dokumentech, propojení s dokumenty navzájem, ani žádné procesy pro tvorbu, schvalování a distribuci dokumentů. Taktéž neumožňoval vést přímo nad daty evidenci o distribuci a seznámení se s dokumentem. Předmětem zakázky bylo zavedení DMS (Document Management System). Řešení DMS od společnosti VISITECH a.s. je postaveno na informačním systému Microsoft SharePoint Foundation, doplněný o aplikaci pro grafické vytváření workflow procesů Datapolis Process System (Workbox). Zavedením tohoto řešení se vyřešila výše zmiňovaná situace.