EVROPSKÉ FONDY

EÚ

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti VISITECH a.s. a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
EÚ

SYSTÉM KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NOVÉ GENERACE

Projekt Systém kybernetické bezpečnosti nové generace navazuje na dosavadní vývojovou a inovační činnost společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a jeho hlavním cílem je vývoj systému kybernetické bezpečnosti nové generace.
EÚ

Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti VISITECH

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
EÚ

VYTVOŘENÍ DOHLEDOVÉHO CENTRA VISITECH

Předmětem projektu je vytvoření vlastního Dohledového centra, které bude zajišťovat dohled nad ICT bezpečností u zákazníků.
EÚ

ROZŠÍŘENÍ DOHLEDOVÉHO CENTRA VISITECH

Předmětem projektu je kapacitní rozšíření vlastního Dohledového centra kybernetické bezpečnosti.
EÚ

VÝVOJ VERTIKÁLNÍHO ŘEŠENÍ PRO STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL

Projektový záměr se týká vývoje vlastního softwarového řešení zaměřeného na výrobní společnosti působící ve strojírenském průmyslu.