Elektrárny Opatovice, a.s. – Podpora provozu a rozvoj informačního systému údržby na platformě IBM Maximo Asset Management

ZákazníkElektrárny Opatovice, a.s.
OdvětvíEnergetika

Popis

Rozhodující činností akciové společnosti Elektrárny Opatovice (EOP) je výroba, dodávka a prodej elektrické energie, tepla a stavebních hmot. Základním zdrojem pro výrobu elektřiny a tepla je Elektrárna Opatovice. Společnost dále provozuje v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi záložní zdroje tepla. Soustavu zásobování teplem tvoří přibližně 305 km tepelných sítí a teplo z ní je distribuováno do řady okolních měst a obcí.

 

Podporované řešení obsahuje moduly IBM Maximo Asset Management, Service Desk a Asset management pro IT. V rámci komplexního a plně integrovaného řešení je spolu s evidencí zařízení a řízení reaktivní i preventivní údržby také kompletně vedeno skladové hospodářství s automatickým i manuálním objednáváním materiálů a náhradních dílů. Systém využívá více než 100 aktivních uživatelů a požadavky na služby mohou zadávat všichni zaměstnanci, a to buď přímo v systému, nebo prostřednictvím emailu.

 

Na rok 2019 je plánován upgrade systému na nejnovější verzi platformy IBM Maximo Asset Management.