VÝVOJ VERTIKÁLNÍHO ŘEŠENÍ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Číslo projektuCZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000641
Evropský fond pro regionální rozvoj

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE
Program ICT a sdílené služby
PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních
a komunikačních technologií“
Výzva I

 

Předmětem projektu byl vývoj vlastního vertikálního řešení pro potravinářské výrobní firmy. Řešení je založeno na propojení tří technologicky vysoce vyspělých částí:

  1. Moduly systému vyvinuté s ohledem na specifika potravinářské výroby, skladů a expedice.
  2. Použití informačního systému MS Dynamics NAV.
  3. Efektivní řešení pro řízení skladů – Warehouse Management Systém (WMS).

Vývojem vertikálních řešení reaguje VISITECH na trend v oblasti zavádění moderních podnikových informačních systémů a vývoje úzkoprofilových řešení, přičemž jejich zařazení do portfolia vlastních produktů považuje za základní předpoklad dlouhodobého setrvání na dynamicky se vyvíjejícím trhu IS. Společnost vychází ze získaných podnětů, které si obstarala kontaktem a diskusemi se zákazníky, pravidelně prováděnými průzkumy trhu a též na základě sledování aktuálních potřeb současných, ale i potenciálních zákazníků. Vývoj vlastního řešení pro potravinářství poskytuje konkurenční výhodu oproti jiným společnostem v tom, že se soustředí na klientelu se specifickými potřebami.
Realizací projektu významně posílil inovační potenciál společnosti, který díky ní získal moderní řešení, v souladu s vývojovými tendencemi na ICT trhu a s firemní strategií rozvoje. Díky projektu došlo také k nárůstu počtu zaměstnanců o 8 nových kvalifikovaných pracovníků, kteří také přispějí k růstu společnosti a upevnění její pozice na trhu.

Doba trvání realizace projektu 07/2015 – 12/2017

Kontaktní osoba:
Ing. Ladislav Baloun, MBA
ladislav.baloun@visitech.cz