EVROPSKÉ FONDY

EÚ

Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti VISITECH

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
EÚ

VYTVOŘENÍ DOHLEDOVÉHO CENTRA VISITECH

Předmětem projektu je vytvoření vlastního Dohledového centra, které bude zajišťovat dohled nad ICT bezpečností u zákazníků.
EÚ

ROZŠÍŘENÍ DOHLEDOVÉHO CENTRA VISITECH

Předmětem projektu je kapacitní rozšíření vlastního Dohledového centra kybernetické bezpečnosti.
EÚ

VÝVOJ VERTIKÁLNÍHO ŘEŠENÍ PRO STROJÍRENSKÝ PRŮMYSL

Projektový záměr se týká vývoje vlastního softwarového řešení zaměřeného na výrobní společnosti působící ve strojírenském průmyslu.