EVROPSKÉ FONDY

EÚ

VÝVOJ VERTIKÁLNÍHO ŘEŠENÍ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Předmětem projektu je vývoj vlastního vertikálního řešení pro potravinářské výrobní firmy, které je založeno na propojení tří technologicky vysoce vyspělých řešení.
EÚ

Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti VISITECH

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
EÚ

VYTVOŘENÍ DOHLEDOVÉHO CENTRA VISITECH

Předmětem projektu je vytvoření vlastního Dohledového centra, které bude zajišťovat dohled nad ICT bezpečností u zákazníků.