Instalace kamerového systému pro Dopravní podnik hlavního města Prahy

DPP
ZákazníkDopravní podnik hlavního města Prahy
OdvětvíStátní správa a samospráva
, ,

Popis

Dopravní podnik hlavního města Prahy zajišťuje provoz na síti tramvajových tratí o délce 142,4 km, zajišťuje 21 denních a 9 nočních linek, jejichž souhrnná délka činí 518 km. Dopravní podnik má 931 provozních tramvají, z toho je 193 nízkopodlažních. Vozový park tramvají tvoří klasické jednosměrné tramvajové vozy řady T, druhou skupinu tvoří vozy článkové.

Dopravní podnik hlavního města Prahy požadoval rekonstrukce vozidel Tatra KT8D5R.N2P. Stáří vozidel Tatra KT8D5, kterou vyráběl podnik ČKD Praha mezi lety 1986 a 1993, je 20 a více let. Nutnost rekonstrukce vycházela z požadavku i nadále udržet ve svém vozovém parku velkokapacitní obousměrné vozidlo, které je při výlukách nebo nenadálých událostech zcela nenahraditelné.

V rámci rekonstrukce Dopravní podnik hlavního města Prahy požadoval:

  • modernizaci exteriéru i interiéru
  • zestřednění nízkopodlažního článku
  • novou elektrickou výzbroj
  • nový kamerový systém

Společnost VISITECH a.s. dodala v rámci rekonstrukce kamerový systém do kolejových vozidel. Díky instalaci kamerového systému do kolejových vozidel jsme pro řidiče zajistili komfortní přehled o dění vně i vevnitř vozu a zajistili tak zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Přítomnost kamerového systému do kolejových vozidel okamžitě zajistila výrazné snížení míry vandalismu a tím došlo k okamžitému snížení nákladů na odstraňování škod vandalismem způsobených.

Kamerové systémy se v dnešní době stávají standardní součástí výbavy nových i rekonstruovaných vozidel. Díky rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů je dnes možno doplnit kamerové systémy do kolejových vozidel o záznamové zařízení, tím umožnit dohledat požadované události a zajistit důkazní materiál pro pozdější řízení.